Głos młodych uchodźców w ich cyfrowych potrzebach

W gospodarce cyfrowej powstają nowe gałęzie przemysłu oraz różne nowe produkty i usługi. Przyjmowanie nowych technologii tworzy również dobrze płatne miejsca pracy dla profesjonalistów z różnych środowisk, co przekłada się …

Webinarium

Ostatecznie webinar przygotowany przez Uniwersytet Zachodnioczeski i Fundację Ignatianum Uniwersytetu Jezuickiego w Krakowie odbył się 21.02.2023 r. Profesjonaliści z obu instytucji spotkali się z profesjonalnymi gośćmi i trzema młodymi uchodźcami …

Aktualizacja polskiego partnera

Polska instytucja partnerska Fundacja Ignatianum podpisała umowę z kolegiami Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie na współpracę w zakresie opracowania projektu hybrydowej metodologii poprzez innowacyjne wykorzystanie technologii w celu podniesienia wiedzy i …